Deze verenigingen zijn lid van de Arnhemse Muziek Federatie