Zaterdag 12 november 2016 was wederom voor Arnhem de dag van de aankomst van Sinterklaas en zijn Pietengevolg. Onder hen een enthousiaste Pietenband, die de wachtende en uit volle borst zingende Arnhemse jeugd met passende muziek hun liedjes begeleidde. In een sfeer van deze zang en muziek kwam de Sint met zijn gevolg aan in een enthousiast en bruisend Arnhem. Na woorden van welkom van waarnemend burgemeester Boele Staal voegde de Sint zich in een meer dan kleurrijke stoet tezamen met muziek en een groot aantal groepen en verenigingen voor een welkomsttocht door een aantal Arnhemse wijken. Vanaf de Kade volgde een toer door binnenstad, Steenstraat, Klarendal en een tussenstop bij de Klarendalse molen. Vervolgens werd de toch hervat en het winkelcentrum binnenstad doorkruist en maakte de optocht een tweede tussenstop op de Korenmarkt. De aanwezige zingende kindermassa zorgde voor een warm onthaal van den Goed Heilig man en zijn gevolg. Een zichtbaar vermoeide Sint trok zich vervolgens terug op zijn logeeradres de komende weken in De Kelders van Arnhem. Ook daar is er overigens nog ruimschoots gelegenheid voor de kinderen om de Sint en zijn Pieten te bezoeken.

De aankomst en optocht door Arnhem wordt telkenjare enthousiast en succesvol ondersteund door de muzikale klanken dit jaar van de bij de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen aangesloten herauten en muzikanten van Mansour en de Arnhem Band, en de Velpse Drum- en showband mr H.M. van der Zandt. De vrolijke klanken van Sinterklaasmuziek van deze verenigingen zorgden voor een passende ondersteuning en bracht jong en oud in het aanwezige publiek langs de route in een daverende mee-zing-Sinterklaas-stemming.

Terug kan worden gezien op een geslaagde dag met dank aan de Arnhemse Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz, alle vrijwilligers en de deelnemende verenigingen en groepen.

(foto Gelrenieuws)