Onder toeziend oog van de muzikanten is op donderdag 4 december de samenwerkingsovereenkomst tussen beide muziekverenigingen ondertekend. Om dit geheel een feestelijk tintje te geven werden twee taarten aangesneden met daarop de foto’s van beide muziekverenigingen.

Onder de werktitel ‘Samenwerking van A tot en met Z’ gaan Drum en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt uit Velp en het Arnhems Trompetterkorps (ATK) uit Arnhem een samenwerking aan.

De muziekverenigingen zijn al jaren goede bekenden van elkaar en doordat de clubhuizen hemelsbreed amper drie kilometer van elkaar vandaan staan, zijn ze praktisch buren.

Beide korpsen merken dat het niet eenvoudig is om nieuwe aanwas te werven en het natuurlijk verloop is helaas groter dan de nieuwe instroom. Op dit moment zijn de korpsen goed in staat om zelfstandig voort te bestaan en van een fusie is daarom geen sprake, de samenwerking is intensief maar met behoud van eigen identiteit.

Doelstelling van de korpsen is groei van ledenaantal, het verkrijgen van mooie optredens maar vooral het plezier beleven aan het maken van muziek met een grote groep muzikanten. Door de samenwerking ontstaat een korps van ongeveer 50 muzikanten en omdat de instrumentale bezetting grotendeels overeenkomt ontstaat er een bijzonder prettige en volle sound.

Voor de komende 2 jaar worden er optredens gepland in beide gemeenten om de ledenwerving vorm te geven. Hierbij is verwachting dat potentiële leden makkelijker zullen aansluiten bij een groter dan bij een wat kleiner korps. Ook zal er een gezamenlijke show worden ingestudeerd die wordt aangeboden aan de organisatoren en impresario’s van taptoes.

Formele startdatum van samenwerking is gesteld op 1 januari 2015 maar een grote groep muzikanten was zo enthousiast dat zij niet kon wachten tot die tijd. Zo is er een repertoirecommissie geformeerd, muziekstukken van beide verenigingen zijn geselecteerd, en de eerste optredens met aanvulling van muzikanten uit het collega korps is gerealiseerd.

Heb je belangstelling om te komen kijken, luisteren of meespelen tijdens een repetitieavond dan ben je van harte welkom. Bespeel je nog geen muziekinstrument? Geen probleem, er is de mogelijkheid voor gedegen muziekonderwijs.

Gezamenlijke repetities vinden op dit moment 2 keer per maand plaats. Eens per vier weken is dat op donderdag in Velp onder leiding van Rudy Böhmer, en eens per vier weken is dat in Arnhem onder leiding van Marcus Kerpershoek.

Voor informatie: www.vanderzandtvelp.nl , www.arnhemstrompetterkorps.nl  en nieuw online, de gezamenlijke website www.samenwerkingvanAtotenmetZ.nl