1697663_orig

De aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten was zaterdag 15 november 2014 weer een feit. Begeleid door een Pietenband, die de wachtende Arnhemse jeugd met passende muziek liedjes liet zingen, kwam de Sint met zijn gevolg aan in een wederom enthousiast Arnhem. Na woorden van welkom van burgemeester Herman Kaiser voegde de Sint zich in een kleurrijke stoet voor een lange welkomsttocht door het Arnhemse. Vanaf de Kade volgde een toer door binnenstad, Steenstraat, Klarendal, Modewijk. Vervolgens werd het winkelcentrum binnenstad doorkruist en eindigde de optocht op een goed gevulde Korenmarkt. Aldaar volgde nogmaals een warm onthaal van den Goed Heilig man en zijn gevolg door een enthousiast publiek. Na het aldaar geplande programma trok de Sint zich terug op zijn logeeradres de komende tijd in De Kelders van Arnhem. Ook daar is hij overigens nog door de kinderen ruimschoots te bezoeken.

De aankomst en optocht door Arnhem werd enthousiast en succesvol ondersteund door de muzikale klanken van de muzikanten van Mansour, het Arnhems Trompetterkorps, Arnhem Band (aangesloten bij de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen) en Gelre Band. De vrolijke klanken van Sinterklaasmuziek van deze verenigingen vormde een passende ondersteuning en bracht het ruimschoots aanwezige publiek langs de route in een daverende mee-zing-Sinterklaas-stemming.

Al met al kan worden teruggezien op een geslaagde dag met dank aan de Arnhemse Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz en haar vrijwilligers, alsook de deelnemende verenigingen.