Met 12 juni 2016 meende organisator Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen een goede keuze te hebben gemaakt. Zo goed als alles was tot in detail voorbereid, echter . . . het weer zorgde voortijdig voor een abrupt einde van wat een middagomvattend programma had moeten worden. Vanaf 10.00 uur werd de inrichting van de zes podia afgewerkt. Menige vroege wandelaar werd zo op het muziekevenement geattendeerd en zou ’s middags nog een wandeling maken langs de locaties, waar vanaf klokslag 12.00 uur de bij de A.F.v.M aangesloten amateurverenigingen act de presence gaven. Vertegenwoordigd waren alle A.F.v.M.-secties, van Majorettepeloton Parade Girls tot Accordeonvereniging AVAZ, van Showkorps het Arnhems Trompetterkorps en Stal Mansour tot Politie Bigband Oost Nederland en Brassband Gelderland. Bovendien waren een aantal gastverenigingen aanwezig, te weten Academia Estrella, Indikala Dance Company, Aadj Oe Bohaan Toe, en Werelddansgroep Elderveld.

Veel dank is de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen verschuldigd aan de groepen, die met veel inzet en enthousiasme actief waren. Vele contacten tussen leden van verenigingen, echter ook met publiek aanwezig in alle leeftijden, werden gelegd en/of verstevigd. Anderen namen van de gelegenheid gebruik persoonlijk kennis te maken met instrumentarium en van het cultureel actief zijn in groepsverband te proeven. Wat dat betreft is het evenement zeker geslaagd, ware het niet, dat het weer voortijdig een abrupt einde maakte aan de reeks van vele presentaties van muziek, zang en dans. Opvallend waren de junioren en gevorderden van Indikala, die ondanks de vallende regendruppels toch hun optreden als stralende zonnetjes hebben afgerond. Helaas, een tweede optreden was ook hen helaas niet mogelijk.

Jammer, voor de groepen, die door het weer niet meer aan bod kwamen, echter wat in het vat zit verzuurt niet! Er zal zeker een evenement volgen, waarbij ook zij zich samen met de andere A.F.v.M.-verenigingen aan het Arnhems publiek ten volle kunnen presenteren.

Ondanks de regen als spelbreker kan toch zeker worden gesproken van een geboden gevarieerd programma. Deelnemers, in ruime mate aanwezig publiek en uw Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen kunnen terugzien op een bijzonder geslaagde succesvolle muziekdag gehouden onzer het motto “Kleurrijk muziek in Park Sonsbeek” !

Foto’s van het evenement treft u aan op de A.F.v.M.-website onder de link foto’s 2016.