Lintjesregen2015Vrijdag 24 april 2015 ontvingen 14 bijzondere Arnhemmers uit handen van burgemeester Kaiser, namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, een Koninklijke Onderscheiding.

Op de foto staan de gedecoreerden, die hun onderscheiding allemaal ontvingen voor heel verschillende redenen. Allemaal echter, zetten zij zich vol passie en toewijding in voor andere mensen en de samenleving, veelal Arnhem in het bijzonder.

De gedecoreerden zijn (v.l.n.r.): mw Dessens, dhr Van der Ende, dhr Douma, mw Ruitenberg (o.a. West Arnhemsche Muziek Vereeniging), dhr Verhoeven, mw Van Gastel, dhr Jansen (o.a. Diamond Girls, Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen ), burgemeester Kaiser, mw Huls, mw Belgers, dhr Veenendaal, dhr Matser, mw Frentrop, mw Tammeling, dhr Van Stuijvenberg.