Geachte leden van de raad,

Als bestuur van de Arnhemsche Federatie van Muziekverenigingen (AFvM) behartigen wij de belangen van onze 21 aangesloten muziekverenigingen in Arnhem. Als zodanig willen wij bij u onze grote bezorgdheid uitspreken over de mogelijk noodlottige toekomst van de verenigingen. Bij ons hebben zich inmiddels ook de andere verenigingen in Arnhem aangesloten, die OPK ophalen.

Sinds jaar en dag hebben de verenigingen trouw OPK opgehaald, ook in de tijd dat de verenigingen tegen lage prijzen toch OPK hebben ingezameld. Vanaf 1 januari 2014 worden de verenigingen geconfronteerd met niet alleen een andere manier (minicontainers) en met andere tijden van inzamelen van OPK, maar ook met een drastische verlaging van de vergoeding.

Dat wordt de doodsteek van zeker 80% van de betrokken verenigingen. Immers, zij kunnen slechts het hoofd boven water houden als zij hun vergoeding voor het ophalen van OPK behouden.

In het kader van uw besluitvorming in 2011/2012 over het Afvalplan 2012 – 2020 heeft u het opgenomen voor de verenigingen en hun belang bij de voortzetting van hun vergoeding. U bent bij uw besluitvorming over het Afvalplan er namelijk vanuit gegaan, dat de betreffende verenigingen geen financieel nadeel zouden ondervinden van de gevolgen van de invoering van het Afvalplan.
U werd daarin gesterkt door het standpunt van verantwoordelijk wethouder mevrouw Van Gastel op 20 juni 2011 tijdens de Politieke Maandag. Op vragen van een bezorgd lid van een muziekvereniging heeft wethouder Van Gastel namelijk geantwoord, dat er niets voor de verenigingen zou veranderen. Sterker nog, de opbrengst voor het ophalen van OPK kon alleen maar meer zijn op basis van ervaring elders in het land.

Nu dreigt het noodlot toe te slaan. In verschillende bijeenkomsten werden de verenigingen in afgelopen tijd op de hoogte gesteld van de voornemens van wethouder mevrouw Van Gastel en haar medewerkers. Er was tijdens deze bijeenkomsten geen discussie mogelijk. Hun standpunten lagen vast.

Al gauw werd duidelijk, dat de situatie drastisch in het nadeel van de verenigingen zou uitpakken. De verenigingen werden overrompeld en op een onprettige manier in het nauw gedreven.
Wethouder Van Gastel en haar ambtenaren bleven star en krampachtig aan hun standpunten vasthouden zonder ook maar enigszins blijk te geven van een passend inlevingsvermogen.

Zo werd de verenigingen rauwelijks meegedeeld, dat in het vervolg uitsluitend overdag OPK wordt ingezameld. Het overdag inzamelen van OPK is voor de verenigingen onmogelijk, omdat de mensen overdag moeten werken. Voor de gemeente Renkum, die ook is overgestapt op minicontainers, is dat geen enkel probleem. Daar blijven de verenigingen op dezelfde tijden OPK ophalen. Als klap op de vuurpijl werden de verenigingen overdonderd met de mededeling, dat hun opbrengsten met 40% zullen dalen.

Leden van de raad,
Wethouder Van Gastel heeft u onlangs bericht, dat zij na de zomer aan u een voorstel met uitvoeringsplan zal aanbieden ten aanzien van de inzameling van OPK. Wees op uw hoede.
En nogmaals, de voorgenomen maatregelen van wethouder Van Gastel en haar medewerkers zijn de doodsteek voor de verenigingen. De verenigingen, die zorgen voor de noodzakelijke maatschappelijke cohesie in de stad, haar wijken en buurten en voor de individuele ontwikkeling van veelal jonge mensen, houden dan op te bestaan. Wie wil daarvoor verantwoordelijkheid dragen?

Leden van de raad,
Dit is een noodkreet. Help de verenigingen en verlos hen van deze rampzalige plannen. Grijp in, want u bent de baas in de gemeente. De verenigingen zullen u voor altijd dankbaar zijn.
Namens alle Arnhemse verenigingen, die al jaren OPK ophalen,

Het bestuur van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen,
Bram van de Worp, voorzitter