De Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (AFvM) werd opgericht in 1921 en is dus inmiddels meer dan 90 jaar enthousiast actief. Ter versteviging van de band met in het bijzonder autochtone en allochtone jeugd van Arnhem organiseert de AFvM, ook kijkend naar de toekomst, een Muziekdag 2014 onder het motto “Kleurrijk muziek in Sonsbeek” in het Arnhems park van en voor de jeugd: Sonsbeek. Dit bovendien ter wederzijdse kennismaking en kennisname van de mogelijkheden voor ieder bij zowel de autochtone als allochtone groepen/verenigingen.

De AFvM is voor haar leden een belangenbehartigende federatie. Bovendien wordt veel inzet gepleegd voor promotie van de activiteiten van de aangesloten leden: amateurkunst in de vorm van show, muziek, majorette en twirl. Ook krijgen ledenbehoud en –werving de nodige aandacht, alsook horizonverbreding in deze.

De Muziekdag 2014 wordt gehouden in Park Sonsbeek te Arnhem op zondag 15 juni 2014. Deze locatie is gekozen om reden dat het park ruime mogelijkheden biedt, een goede combinatie vormt met het te bieden programma, daarenboven bij slecht weer voldoende alternatieven kent om het programma -licht aangepast- doorgang te laten hebben. Bovendien is het park centraal in Arnhem gelegen, goed bereikbaar, alom (zeker ook bij zowel autochtone als allochtone jongeren) bekend en laagdrempelig voor de bezoekers/belangstellenden.

Doel van de Muziekdag is het promoten van amateurkunst binnen de kaders van de AFvM in de vorm van presentaties van de aangesloten verenigingen, aangevuld met groepen/verenigingen vanuit allochtone verenigingen/groepen in Arnhem.
Naast promotie van de te presenteren verenigingen/groepen, het gelegenheid geven tot interactie in de vorm van workshops, wordt tussen alle deelnemers en bezoekers tevens gelegenheid geboden tot onder meer bevorderen en verbeteren van participatie, integratie, acceptatie en tolerantie mede te bevorderen door het gezamenlijk dansen en/of muziek maken. Bijzondere doelgroep: de (zowel autochtone alsook allochtone) jongeren, o.a. in het kader van ledenwerving/promotie, belangstelling voor cultuur/amateurkunst en uitwisseling van culturele beleving. Het vernieuwende aspect binnen het project is het gebruik van cultuur/muziek als internationale taal om contacten te leggen en deze spelenderwijs/musicerend te verstevigen, c.q. verbeteren.

Verwacht aantal deelnemers circa 800, verwacht aantal bezoekers 7.000 / 8.000.

Een overzicht van deelnemende groepen en inhoud en tijdsplanning van het dagprogramma volgt.