Project Muziekdag op zondag 12 juni 2016  onder het motto “Kleurrijk muziek in Park Sonsbeek”

De Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (AFvM) werd opgericht in 1921 en is dus inmiddels bijna 95 jaar enthousiast actief. Ter versterking van de band met en tussen de autochtone en allochtone jeugd van Arnhem organiseert de AFvM een tweejaarlijkse Muziekdag. De Muziekdag 2016 heeft als motto: “Kleurrijk muziek in Park Sonsbeek” in het Arnhemse stadspark van en voor de jeugd: Het park Sonsbeek. De bedoeling van deze dag is om elkaar te leren kennen en open te staan voor de autochtone en de allochtone groepen/verenigingen.

De AFvM is voor haar leden/verenigingen een brede belangenbehartigende federatie.

De bij de AFvM aangesloten amateurverenigingen zijn: fanfares, (symfonie)orkesten, brassbands, harmonieën, showbands, majorette- en twirlkorpsen.

De Muziekdag 2016 wordt gehouden op zondag 12 juni 2016 in park Sonsbeek in Arnhem.

Deze locatie biedt unieke mogelijkheden en vormt een goede combinatie met het te bieden programma. Bovendien zijn er bij slecht weer voldoende alternatieven om het programma doorgang te laten vinden.

Het park Sonsbeek is centraal gelegen in Arnhem nabij het stadscentrum, goed bereikbaar en goed bekend bij de Arnhemmers en ook bij de autochtone en allochtone jongeren.

Doel van de Muziekdag is het bevorderen van wederzijds begrip en het openstaan voor de multiculturele gemeenschap in Arnhem. De AFvM en de deelnemende groepen bieden in dat kader deze Muziekdag aan. De amateurverenigingen verzorgen muzikale optredens en andere presentaties. Ook worden workshops gegeven voor de bezoekers. Al deze activiteiten geven gelegenheid tot het leggen van contacten tussen, het verbeteren van de participatie en de tolerantie tussen de autochtone en allochtone jongeren, die uitdrukkelijk zijn uitgenodigd om aan deze Muziekdag deel te nemen.

Samen dansen, naar muziek luisteren en muziek maken geven een onderlinge band tussen deze jongeren en vergroten de belangstelling voor en deelname aan de muzikale amateurkunst in Arnhem.

Nieuw is daarbij: cultuur en muziek over de grenzen; muziek als wereldtaal op een ludieke en musicerende wijze. Het programma biedt daarvoor alle ruimte.

Verwacht aantal deelnemers js circa 950, verwacht aantal bezoekers ruim 10.000.

Een overzicht van de deelnemende groepen, de inhoud en tijdsplanning van het dagprogramma volgt via deze website.

zie ook: www.arnhemsemuziekfederatie.nl