De zomervakantie zit er allang weer op en veel mensen hebben al enige tijd hun dagelijkse bezigheden opgepakt. Maar wij hebben ons tijdens de zomervakantie niet hoeven te vervelen. Want wij hebben ons beziggehouden met de gemeente Arnhem om jullie belangen bij het inzamelen van oud papier zo goed mogelijk te behartigen.

Allereerst hebben wij eind juni jl. een zeer prettig en constructief overleg gehad met de nieuwe wethouder, die met het dossier inzamelen oud papier is belast, te weten: mevrouw Van Burgsteden. Tijdens dat overleg hebben wij de wethouder bijgepraat en onze (knel)punten op tafel gelegd en toegelicht. Fijn is te constateren dat deze wethouder openstaat voor onze suggesties en blijk geeft veel sympathie voor het verenigingsleven.

Begin augustus jl. hebben wij het eerste werkoverleg gehad met de ambtelijk projectcoördinator oud papier van de gemeente Arnhem. Tijdens dat intensieve werkoverleg met hem hebben wij, mede naar aanleiding van de resultaten van de in dit voorjaar gehouden ambtelijke gesprekken met de inzamelende verenigingen, onder meer de punten van overeenstemming en de discussiepunten onder weergave van de wederzijdse argumenten geformuleerd en besproken. Ons tweede werkoverleg met de ambtelijke projectcoördinator wordt nader gepland. Tijdens dat vervolgoverleg wordt verder ingegaan op deze punten, maar ook op andere punten. Dit alles in een prettige en constructieve sfeer.

Op dit moment kunnen wij nog geen concrete zaken aan jullie melden, simpelweg omdat wij nog niet zover zijn en zaken nog in bespreking zijn. Wij hopen dat jullie daarvoor begrip hebben. Wel kunnen wij jullie alvast melden, dat de structurele bezuiniging van 100.000 euro op de vergoeding voor het inzamelen van oud papier aan de verenigingen niet op 1 januari 2015, maar (zonodig) op 1 januari 2016 zal ingaan. Dus wij hebben weer een jaar uitstel weten te krijgen. Daardoor is de druk enigszins van de ketel en is er meer tijd en ruimte voor nader overleg.

Zodra er meer concrete nieuwspunten zijn, zullen wij jullie dat uiteraard zo spoedig mogelijk berichten.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen