Op 29 november 2013 hebben wij op het stadhuis een goed en constructief gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Margreet van Gastel over het inzamelen van oud papier door de verenigingen.
Eerst hebben wij stilgestaan bij wat tot nu toe is gebeurd. Wij hebben onze grieven over het handelen c.q. nalaten van de gemeente naar voren gebracht, die volgens ons echt niet door de beugel konden.
Wethouder Van Gastel trok zich dat aan en vertelde dat dat nooit de bedoeling van de gemeente mocht zijn. Zij zei dat het vanaf nu geheel anders moest en dat veel beter moest worden samengewerkt. Daarna hebben wij samen met haar de volgende afspraken (actiepunten) gemaakt:
  1. gemeente zal begin 2014 contact zoeken met alle verenigingen die papier inzamelen
  2. verenigingen worden persoonlijk uitgenodigd om de beleidsnotitie (lees raadsbrief + uitvoeringsplan ) verder te interpreteren met in acht neming van de kaders.
  3. als aparte groep worden de muziekverenigingen en de federatie uitgenodigd.
  4. voor de zomervakantie 2014 zal de raad op de hoogte gesteld worden van de ontwikkelingen omtrent de papier inzameling met minicontainers. In het zelfde stuk worden ook de resultaten van de gesprekken met de verenigingen geïntegreerd.
Uiteraard blijven wij waakzaam en blijven wij overleg houden met de werkgroep Oud Papier.
Uw belangen zullen wij zo goed mogelijk blijven behartigen.
Arnhem, 4 februari 2014
het bestuur van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen