Het project Arnhemse Jeugd Blaast in een volgende fase gekomen.

Hierna wordt de stand van zaken weergegeven. Tegelijkertijd wordt aangegeven wat je vereniging kan doen om aan het project Arnhemse Jeugd Blaast deel te nemen.

Samenwerkingsovereenkomst

Tussen de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (AFvM), Kunstbedrijf Arnhem  en de provinciale steunorganisatie voor cultuureducatie EDU-ART  is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De getekende samenwerkingsovereenkomst kun je op deze site vinden (Ondertekende samenwerkingsovereenkomst).

Door de samenwerkingsovereenkomst te tekenen geven partijen aan elkaar te willen steunen bij het stimuleren van muziekonderwijs op de basisscholen vanuit de Arnhemse muziekverenigingen.

Doel daarvan is mede het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn waarmee doorstroming van de basisschoolkinderen naar de muziekverenigingen wordt bevorderd.

Programma

Er is een programma ontwikkeld dat muziekverenigingen kunnen aanbieden aan de basisscholen vanuit de eigen vereniging. Dit programma is te vinden op de website van Cultuur en School

Verenigingsondersteuning

Verenigingen kunnen een beroep doen op EDU-ART voor ondersteuning om beleid voor de jeugd te maken. Op deze site treft u daarvoor twee documenten aan nl. aanbod voor educatie advies en aanbod voor visie en beleidsontwikkeling. In deze documenten is aangegeven hoe u meer informatie hierover kunt krijgen nl. via Reineke de Vries, r.devries@edu-art.eu, 06 10 90 00 69.

Scholing

De docenten, zowel vrijwilligers als professionals, van de verenigingen als van het kunstbedrijf hebben deelgenomen aan een bijscholingsprogramma van het Kunstbedrijf om groepslessen te kunnen verzorgen.

Dit is belangrijk omdat het programma dat wordt aangeboden voorziet in een andere manier van les geven n.l. niet individueel maar aan groepen. Op die manier wordt gestimuleerd dat kinderen zo snel mogelijk samen muziek gaan maken.

Door zoveel mogelijk docenten te scholen ontstaat een pool van docenten van verenigingen die het programma kunnen uitvoeren.

Instrumentenpool

Er wordt geïnventariseerd bij verenigingen welke instrumenten beschikbaar zijn voor het project Arnhemse Jeugd Blaast. Daardoor ontstaat een pool van instrumenten waarvoor ten behoeve van het project een beroep kan worden gedaan.

Fondsenwerving

Er is subsidie aangevraagd voor het project. Op dit moment wordt al door verenigingen, bijvoorbeeld voor de scholing van docenten, meegelift op een subsidie die het kunstbedrijf voor het project Kinderen maken Muziek in de wijk Presikhaaf heeft gekregen. Er zijn muziekverenigingen die ook aan dit project deelnemen.

Verenigingen verzorgen dus al concreet programma in dit project.

Wat te doen als uw vereniging aan het project wil deelnemen?

Als uw vereniging concreet aanbod wil gaan bieden aan de basisscholen bevelen we aan om eerst contact op te nemen met de AFvM e-mailadres: a.j.vandeworp@hetnet.nl en de Afdeling Cultuur en School van het kunstbedrijf

De AFvM kan u informatie geven over eventuele mogelijkheden van financiële ondersteuning en de instrumentenpool in ontwikkeling. AFvM en het Kunstbedrijf kunnen u gezamenlijk helpen aan de juiste contacten. Hier verandert namelijk nog wel eens wat in. Bovendien zijn er de zogenaamde CMK scholen (scholen die deelnemen aan het programma Cultuur met Kwaliteit). Deze scholen vallen buiten het project.

Bovendien kan het kunstbedrijf uw vereniging bij de scholen introduceren zodat ze weten dat het een project betreft dat door het kunstbedrijf, AFvM en EDU-ART wordt ondersteund.

De werkgroep gaat door

De werkgroep die voor het project door de AFvM was ingericht gaat door maar in een lager tempo dan tot nu toe. Het woord is nu in de eerste plaats aan de verenigingen om contacten te leggen met de scholen in hun omgeving.

De werkgroep bestaat uit:

  • Bram van de Worp        AFvM
  • Pieter Rissewijck          AFvM
  • Sandra van Veelen        Kunstbedrijf Arnhem
  • Reineke de Vries          EDU-ART
  • Jolanda Konings          Westarnhemsche Muziekvereniging
  • Peter Reinders              Showband Mystique
  • Bert Schouten               Muziekverenigingen Heijenoord en Arnhems Fanfare Orkest
  • Martine Spruijt             Muziekvereniging Crescendo Elden Arnhem
  • Ad van Oirschot           Muziekvereniging Crescendo Elden Arnhem

Voor eventuele vragen of adviezen kunt u vast bij een van hen terecht.