Inspreekrecht Politieke Maandag van 15 april 2013
Onderwerp: Vergoeding inzamelen oud papier voor verenigingen

Geachte leden van de gemeenteraad van Arnhem,

Mijn naam is Bram van de Worp en ik ben voorzitter van de Arnhemsche Federatie van Muziekverenigingen (AFvM). Onze federatie behartigt de belangen van onze leden, namelijk de 21 aangesloten muziekverenigingen in Arnhem.

De reden dat ik hier voor u sta, is dat ik mijn grote bezorgdheid wil uitspreken over de onzekere toekomst van de vergoeding en de hoogte daarvan voor het ophalen van oud papier door onze verenigingen. Immers, vanaf 2014 worden de verenigingen door de gemeente geconfronteerd met een andere manier van vergoeding en van de tegenprestatie daarbij. Hoe dat eruit ziet is nog hoogst onzeker en juist deze onzekerheid geeft grote zorgen bij onze verenigingen. Want de verenigingen zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de voor hen gebruikelijke vergoeding voor het ophalen van oud papier. Sinds jaar en dag waren onze verenigingen verzekerd van deze vaste bron van inkomsten. Maar nu heerst er grote onzekerheid en staat het voortbestaan van onze verenigingen op het spel.

In het kader van uw besluitvorming in 2011 en 2012 over het Afvalplan 2012 – 2020 heeft u het opgenomen voor onze verenigingen en hun belang bij voortzetting van de vergoeding. U bent bij uw besluitvorming over het Afvalplan er namelijk vanuit gegaan, dat de betreffende verenigingen geen financieel nadeel zouden ondervinden van de gevolgen van de invoering het Afvalplan. U werd daarin gesterkt door het standpunt van de verantwoordelijk wethouder mevrouw Van Gastel op 20 juni 2011 tijdens de Politieke Maandag. Op vragen van een bezorgd lid van een muziekvereniging heeft wethouder Van Gastel namelijk geantwoord, dat er niets voor de verenigingen zou veranderen. Sterker nog, de opbrengst voor het ophalen van oud papier kon alleen maar meer zijn op basis van ervaring elders in het land.

En laat ik duidelijk zijn:
De jarenlange vergoeding voor het ophalen van oud papier wordt bekostigd uit de opbrengst van de verkoop van oud papier met een vaste bodemprijs. Dus het is niet zo, dat de gemeente zelf uit eigen zak de vergoeding betaalt.

Tijdens een onderhoud met wethouder Van Gastel op woensdag 13 maart jl. heb ik de grote belangen van onze muziekverenigingen bij het ophalen van oud papier naar voren gebracht. En tijdens de gemeentelijke themabijeenkomst over ‘Afval’ op donderdag 11 april jl., onder leiding van wethouder Van Gastel, heb ik deze belangen nog eens onderstreept. Maar beide gelegenheden geven bij mij geen rustig gevoel. Integendeel, met de belangen van onze verenigingen wordt geen rekening gehouden. Dus mijn grote bezorgdheid blijft tot op de dag van vandaag bestaan.

Geachte raadsleden,
Namens onze muziekverenigingen verzoek ik u ervoor te zorgen, dat de broodnodige vergoeding en de wijze van tegenprestatie voor onze verenigingen blijven voortbestaan dan wel een volwaardig alternatief wordt gecreëerd. Ik vraag u dan ook om het college van burgemeester en wethouders daartoe opdracht te geven.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Bram van de Worp,
voorzitter van de Arnhemsche Federatie van Muziekverenigingen