De Arnhemsche Federatie van Muziekverenigingen organiseert samen met Kunstbedrijf Arnhem en EDU-ART een bijeenkomst waar u als vereniging en muziekdocenten geinformeerd worden en voorbereid worden op het samenwerken met het onderwijs en daarbij het verzorgen van instrumentale lessen aan grotere groepen leerlingen. Hiervoor zijn alle aangesloten verenigingen reeds over bericht.

Deze bijeenkomst is op zaterdag 7 september 2013 van 09.30 tot 12.30 uur in Het Kluphuis van West Arnhemsche Muziekvereniging. Deze vindt u aan de Nassaustraat 4A (6812 CD) in de wijk Lombok in Arnhem.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.15:          Inloop met koffie en thee

09.30:          Welkom door dhr. A. J. van de Worp, voorzitter AFvM

09.35:          toelichting programma door Jolanda Konings, EDU-ART

09.45:          Keynote Suzan Lutke

In deze keynote zal Suzan Lutke de volgende actuele onderwijskundige uitgangspunten samen met u verkennen en de implicaties voor het muziekonderwijs anno 2013 bediscussiëren:

  • Elk kind wil leren
  • Kinderen leren veel (het meest?) van elkaar
  • Kinderen leren als ze iets willen wat ze nog net niet kunnen
  • Onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen iets gaan willen wat ze misschien nog niet weten.
  • De rol van de docent is het ontwerpen van leersituaties waarin de leerling steeds geprikkeld wordt om liefst samen met anderen antwoorden te vinden.

11.00:          Thee en koffie

11.10:          De basisscholen in Arnhem, Sandra van Veelen, Kunstbedrijf Arnhem

11.30:          Aanbod muziekverenigingen op website AFvM, Jolanda Konings, EDU-ART

12.00:          afsluiting dhr. A.J. van de Worp, voorzitter AFvM

Lunch

12.30:          Einde

Aanmelden kan via: a.j.vandeworp@hetnet.nl