Vanaf morgen (25 september) is er in alle horeca binnen (behalve bij afhalen zoals in verenigingskantines), bij evenementen (zoals festivals en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Hoe pakken de nieuwe maatregelen uit voor de instrumentale amateurmuzieksector? De KNMO heeft het protocol per 25 september aangepast.

BASISREGELS VOOR IEDEREEN
• Was vaak en goed je handen.
• Houd voldoende afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.

Kijk voor info op: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie

BINNEN REPETEREN

 • De 1,5 meter afstand vervalt als een verplichting, maar blijft een dringend advies. Voor verenigingen betekent dit dat er meerdere opties zijn met betrekking tot repetities:
  • Een vereniging mag zonder de 1,5 meter te waarborgen repeteren.
  • Een vereniging mag nog steeds op 1,5 meter repeteren.
  • Een vereniging mag zonder de 1,5 meter te waarborgen repeteren en daarbij gebruikmaken van een coronatoegangsbewijs voor elke activiteit.
 • Afhankelijk van de locatie is een coronatoegangsbewijs (ctb) noodzakelijk. Dit betekent het volgende: als de activiteit gecombineerd wordt met een drankje is er een ctb-plicht voor de gehele activiteit. Is de activiteit zonder drankje? Dan geldt de ctb-plicht niet. Raadpleeg bij twijfel uw gemeente.
 • Registratie en gezondheidscheck blijven verplicht.

EVENEMENTEN (bijv. concerten)

Er is sprake van een evenement als er op een locatie (inclusief horeca) sprake is van bijvoorbeeld een voorstelling, festival, optreden of feest. Of er sprake is van een evenement is uiteindelijk ter beoordeling aan het bevoegd (lokale) gezag.

CONCERTEN BINNEN EN BUITEN

Concerten binnen met corona-toegangsbewijs

 • Een corona- toegangsbewijs is verplicht voor publiek. Dus niet voor de uitvoerenden.
 • Alle bezoekers hebben een vaste zitplaats (verplichte kaartverkoop, al dan niet gratis).
 • De anderhalve meter hoeft niet gehandhaafd te worden.
 • Er geldt geen maximum aantal bezoekers in het geval van vaste zitplaatsen. Bij een ongeplaceerd evenement betreft dit maximaal 75% van de reguliere capaciteit.

Concerten buiten met corona-toegangsbewijs

 • Het evenement dient buiten plaats te vinden, of in een open tent.
 • Er is verplichte kaartverkoop, al dan niet gratis.
 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor publiek.
 • De anderhalve meter hoeft niet gehandhaafd te worden.
 • Er geldt geen maximum aantal bezoekers.

Vandaag is de nieuwe protocol van KNMO online gekomen m.b.t. Covid-19.

Protocol 19 mei 2021

Bijlage 1 – per 19 mei 2021

Update van 26 juni 2021

Protocol 26 juni 2021

In de huidige corona-wet mogen verenigingen een Algemene Vergadering digitaal houden, ongeacht wat hierover in de statuten van de vereniging staat. Dit mag in ieder geval tot 1 april door de verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19. Om dit te ondernemen moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. De ALV is digitaal voor leden te volgen.
 2. De leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor het begin van de ALV de mogelijkheid gekregen om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen. Het bestuur mag deze termijn verkochten.
 3. Deze vragen moeten uiterlijk tijdens de ALV beantwoord worden en die antwoorden moet beschikbaar blijven voor de leden. Bijvoorbeeld door ze op de website te plaatsen of een email te sturen. Dit is nodig zodat de leden de antwoorden op hun vragen kunnen gebruiken bij de uitoefening van hun stemrecht.
 4. Tijdens de ALV moeten de vragen van leden zo goed mogelijk beantwoord worden, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Dit brengt natuurlijk enige complicaties met zich mee, want hoe organiseer je dit handig? De NOC*NSF heeft hier een zeer uitgebreid artikel over gepubliceerd.

Daarnaast mogen besturen van stichtingen, verenigingen en coöperaties de termijn voor het opstellen van een jaarverslag en financieel overzicht over het afgelopen boekjaar verlengen van 6 naar uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar.  Zie hiervoor dit artikel van de Kamer van Koophandel.

Als amateurmuziekvereniging mag je muziek van je optredens op Facebook plaatsen. Dit is gedekt door de overeenkomst die Facebook en Buma/Stemra hebben gesloten. Dit geldt bijv. ook voor YouTube.

Er zit echter wel een complexiteit aan de kant van naburige rechten. Deze worden beheert door platenlabels. Zij kunnen content blokkeren als er een opname van derden in gebruikt wordt. Dat maakt het plaatsen op platforms als Facebook en YouTube vaak gecompliceerd. Maar zolang het gaat om een eigen uitvoering van de vereniging zal dat hoogstwaarschijnlijk geen problemen opleveren.

Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen. Om het coronavirus terug te dringen, moet het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

Daarom zijn theaters, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties (dus ook verenigingsgebouwen), tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek. Op dinsdag 12 januari zal een besluit genomen worden over de periode na dinsdag 19 januari.

De gevolgen van deze strengste ‘lockdown’ tot op heden betekenen dat alle activiteiten, zowel binnen als buiten, voor zowel jeugd als volwassenen tot en met 19 januari 2021 niet kunnen plaatsvinden.

Er bereiken ons vragen van verenigingen waarbij de randen worden opgezocht van hetgeen is toegestaan maar vooral van hetgeen verantwoord en verstandig is. Wij hebben enorm veel begrip voor de wil om op de een of andere manier muziek te maken, maar we willen als KNMO geen adviezen geven die tegenstrijdig zijn aan de regelgeving en de algemene oproep die gisteren is gedaan. #Blijf thuis, #Blijf gezond!

We hopen dat 2021 weer perspectief gaat bieden op ‘samen muziek maken’ maar voor nu is een pas op de plaats helaas nodig om samen het Coronavirus eronder te krijgen. Ondanks alles wensen wij u een fijne Kerst en een goede start van het nieuwe jaar.