Archive for category: projecten

‘Wat willen wij met educatie bereiken?’

‘Wat willen wij met educatie bereiken?’

‘Wat willen wij met educatie bereiken?’ – Visie- en beleidsontwikkeling Aanbod voor Arnhemse muziek verenigingen Voor muziekverenigingen die kiezen dat ze meer willen met het onderwijs biedt EDU-ART visie- en beleidsontwikkeling aan. Samen met andere leden formuleert u in een paar uur de uitgangspunten van een beleidsplan voor cultuureducatie. Het […]

Read more

 

‘Wat willen wij als muziekvereniging met educatie?’

‘Wat willen wij als muziekvereniging met educatie?’

‘Wat willen wij als muziekvereniging met educatie?’ – Adviesgesprekken Wat kan educatie voor onze vereniging betekenen? Hoe werkt een basisschool? Hoe brengen we plannen in de praktijk? Met wie kunnen we samenwerken? Muziekverenigingen die meer willen weten over werken in het onderwijs en de (on)mogelijkheden en kansen daarin, kunnen bij […]

Read more

 

Amendement PvdA vergoeding ophalen oud papier

By

november 12, 2013

projecten

Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting 2014-2017 op de Politieke Maandag van de gemeenteraad van Arnhem op 11 november 2013 heeft de PvdA een amendement over de vergoeding van oud papier ingediend. In dit amendement stelt de PvdA voor om in de begroting voor 2015 en volgende zowel de vergoeding […]

Read more

 

Verzoek aan gemeenteraad tot verrichten van onderzoeken in dossier inzamelen oud papier door verenigingen

By

november 10, 2013

projecten

Tijdens de Politieke Maandag op maandagavond 11 november 2013 beslist de gemeenteraad van Arnhem over de Meerjarenbegroting 2014-2017. In deze Meerjarenbegroting heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad het onzalige voorstel gedaan om vanaf 2015 jaarlijks 100.000 euro te besparen op de vergoedingen voor de inzameling van […]

Read more

 

Acties tegen forse verlaging van vergoeding voor inzamelen oud papier door de verenigingen

By

november 6, 2013

projecten

Als bestuur van de AFvM voeren wij sinds de tweede helft van 2012 tot op de dag van vandaag actie tegen de dreigende forse verlaging van de vergoedingen voor het ophalen van oud papier en karton door de verenigingen. Wij hebben onze verantwoordelijkheid breder opgevat door niet alleen de belangen […]

Read more