Disclaimer

  • Alle informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorg uitgezocht. Wij kunnen echter niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie waarborgen.
  • Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Zijn er gegevens niet juist of komen er gegevens voor die u verwijderd wenst te zien, zendt een mailtje naar de webmaster
  • Over plaatsing of verwijdering van gegevens beslist uiteindelijk het bestuur van de Federatie.
  • In de agenda worden uitsluitend openbare optredens binnen de gemeente Arnhem opgenomen, indien de Federatie of de daarbij aangesloten verenigingen zijn betrokken en indien deze optredens rechtstreeks via het mailadres van de Federatie bij de webmaster zijn aangemeld.
  • Ter publicatie aangeboden informatie zal door de webmaster z.s.m. worden verwerkt als dit binnen de met het bestuur afgesproken regels past. Indien dit niet het geval is, zal een en ander ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur van de Federatie.
  • Met ingang van heden (20-2-2005) is het mogelijk rechtstreeks te mailen met het dagelijks bestuur
  • Eventuele mail gericht aan de webmaster en bestemd voor het bestuur wordt voortaan automatisch doorgezonden naar het bestuur.