In de huidige corona-wet mogen verenigingen een Algemene Vergadering digitaal houden, ongeacht wat hierover in de statuten van de vereniging staat. Dit mag in ieder geval tot 1 april door de verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19. Om dit te ondernemen moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. De ALV is digitaal voor leden te volgen.
  2. De leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor het begin van de ALV de mogelijkheid gekregen om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen. Het bestuur mag deze termijn verkochten.
  3. Deze vragen moeten uiterlijk tijdens de ALV beantwoord worden en die antwoorden moet beschikbaar blijven voor de leden. Bijvoorbeeld door ze op de website te plaatsen of een email te sturen. Dit is nodig zodat de leden de antwoorden op hun vragen kunnen gebruiken bij de uitoefening van hun stemrecht.
  4. Tijdens de ALV moeten de vragen van leden zo goed mogelijk beantwoord worden, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Dit brengt natuurlijk enige complicaties met zich mee, want hoe organiseer je dit handig? De NOC*NSF heeft hier een zeer uitgebreid artikel over gepubliceerd.

Daarnaast mogen besturen van stichtingen, verenigingen en coöperaties de termijn voor het opstellen van een jaarverslag en financieel overzicht over het afgelopen boekjaar verlengen van 6 naar uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar.  Zie hiervoor dit artikel van de Kamer van Koophandel.

Om in aanmerking te komen voor subsidie van de gemeente Arnhem was het lidmaatschap van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (AFvM) een vereiste. Die verplichting bestaat inmiddels niet meer. Verenigingen zijn nu lid om van elkaar te leren, gezamenlijk activiteiten te ondernemen en om met één stem naar buiten te kunnen treden. Zo behartigt de AFvM al honderd jaar de belangen van de Arnhemse amateurmuzieksector.

Lees het portret op pagina 9 van de digitale uitgave van KNMO Klankwijzer. KLIK HIER.

Digitaal repeteren is mogelijk met programma’s als Zoom en Teams. In dit bericht gaan we in op de mogelijkheden van Zoom.

Zoom

Zoom is een digitale tool die oorspronkelijk is bedacht om te vergaderen. Inmiddels hebben muziekverenigingen en koren de tool ontdekt als middel om digitaal te repeteren.  Zoom is onbeperkt gratis te gebruiken tot 100 deelnemers, met een maximum tijd van 40 minuten.

Repeteren met zoom

Zoom is een prachtig medium om digitaal bij elkaar te komen. Het is echter niet zo dat dit een gewone repetitie kan vervangen. We vertellen je graag wat wel kan en geven je wat tips om zoom in te zetten voor je vereniging. Heb jij nog meer tips? Laat het ons dan weten.

Het is door vertraging op de lijn niet mogelijk om tegelijkertijd te spelen, zeker niet als er ritmes gespeeld moeten worden. Lange noten zijn wel mogelijk, maar het geluid klinkt niet optimaal. Je kunt dat verbeteren door professionele apparatuur te gebruiken, maar dat vraagt een investering.

Je kunt vragen stellen en mensen antwoord laten geven door ze een of meerdere vingers op te laten steken. Je kunt gebruik maken van een break out room om even met een kleine groep, bijvoorbeeld met een sectie te communiceren. Repeteer maximaal een uur zonder pauze. De pauze kan korter, er is geen wachtrij bij de koffieautomaat of het toilet.

Werken met zoom – praktische tips

Rechtsboven in het scherm kun je aanklikken of je de spreker groot in beeld wilt of alle deelnemers in het scherm wilt zien.

Onderin staat de optie Share Screen. Die functie kun je gebruiken om een presentatie of plaatjes te laten zien. Deel een deel van het scherm en niet je hele desktop. Je wilt niet dat er een vertrouwelijke mail in beeld verschijnt.

Werken met zoom – technische tip

Als je met veel mensen tegelijkertijd zoom gebruikt, is het verstandig dat deelnemers de microfoon uitzetten. Links onderin het scherm staat een microfoontje, dat kun je op mute of unmute zetten.

Wifi is vaak niet voldoende voor een goede verbinding, het is beter om je scherm met kabel te verbinden. Gebruik van een router versterkt het signaal nog eens extra.

Bij audio instellingen kun je “Automatically adjust microphone volume” uitzetten. Dan kun je ook de dynamiek horen.

Is Zoom veilig?

Nu er meer digitaal wordt vergaderd, is er ook meer discussie over de veiligheid van vergadertools. Die discussie is er over alle vergadertools en zij hebben de laatste tijd allemaal heel erg hard gewerkt aan veiligheid. Zoals met heel veel digitale oplossingen, hangt de veiligheid af van de gebruiker. Het is veilig als je het verstandig gebruikt. Vergader besloten en laat geen vreemden toe.

Installeer steeds de laatste updates.

 

Als amateurmuziekvereniging mag je muziek van je optredens op Facebook plaatsen. Dit is gedekt door de overeenkomst die Facebook en Buma/Stemra hebben gesloten. Dit geldt bijv. ook voor YouTube.

Er zit echter wel een complexiteit aan de kant van naburige rechten. Deze worden beheert door platenlabels. Zij kunnen content blokkeren als er een opname van derden in gebruikt wordt. Dat maakt het plaatsen op platforms als Facebook en YouTube vaak gecompliceerd. Maar zolang het gaat om een eigen uitvoering van de vereniging zal dat hoogstwaarschijnlijk geen problemen opleveren.

De nieuwe website van Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen is live! Afgelopen december zijn we gestart met het ontwikkelen van deze website en hebben we samen met de aangesloten verenigingen gekeken naar welke wensen er zijn betreft de website. Met dit als eindresultaat.