In het kader van haar 100-jarig bestaan geeft de Politie BigBand Oost-Nederland op zondag 28 november 2021 een feestelijk concert in de Stadhuishal van de gemeente Arnhem.

Op 10 juni 2020 bestond de uit de Arnhemse Politie Muziek Verening voortgekomen Politie BigBand al 100 jaar. Corona zorgde ervoor dat het jubileum-concert in 2020 geen doorgang kon vinden. Ook nu is het nog niet geheel duidelijk of het geplande concert zijn doorgang kan vinden.

Toch zijn de voorbereidingen voor het concert op 28 november al in volle gang en zijn muzikanten, gastmusici en de voorbereidingscommissie vol passie bezig toe te werken naar een geslaagd concert.

Het concert zal in het teken staan van samenwerking met en ondersteuning geven aan het Toon Hermans Huis Arnhem. Het Toon Hermans Huis Arnhem, gevestigd Stadhoudersstraat 60 in Arnhem, vervult de behoefte aan een laagdrempelige, vrij toegankelijke ‘haven’ voor (ex-)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. Een plek waar zij terecht kunnen met al hun emoties, zorgen en vragen. Ondersteund door geschoolde vrijwilligers kunnen ze er zelf, in hun eigen tempo en op hun eigen manier, de draad van hun leven weer oppakken.

Het programma zal gevuld worden met een terugblik over de afgelopen 100 jaar, waarin de als harmonie begonnen Arnhemse Politie Muziek Verening om werd gebouwd tot big-band, daarna zijn vleugels uitspreide over de nieuw gevormde politieregio Gelderland-Midden, om tenslotte onderdeel uit te maken van de Nationale Politie in de Eenheid Oost-Nederland.

De muziekvereniging is de afgelopen 100 jaar meegegroeid ten aanzien van kwaliteit en de vorm van de muziek en wij zijn er daarom trots op u bij deze uit te nodigeen om te komen genieten van een middag muzikaal kijk- en luistergenot en samen met ons terug te blikken op 100 jaar politiemuziek in Arnhem en omstreken.

Jubileumconcert op zondag 28 november 2021
Aanvang: 14.30 uur – zaal open om 14.00 uur
Stadhuishal Arnhem, Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem.

Beschikbaar sinds: 16 JUL 2021
Sluiting aanmeldingstermijn: 01 SEP 2021

Vereniging:     ATK Brass – Arnhem (Gelderland)

Speelniveau:   Geen opgave

Repetitie op:   in overleg – avond

ATK Brass is dé plek voor een enthousiaste dirigent/artistiek leider die samen met de muzikanten verder wil bouwen aan de muzikaliteit en het succes van het orkest.

Het orkest bestaat uit gevorderde, zeer gedreven muzikanten en kent een eigen unieke sound. Kenmerkend is de hechtheid van, en het plezier in de groep.

De oorsprong van ATK Brass is het Arnhems Trompetterkorps ofwel hét ATK.

In 2017 werd besloten om verder te gaan in een andere vorm met een muziekkeuze die zich het best laat plaatsen in de categorie van de lichte muziek. Een andere vorm maar wel met hetzelfde ambitie- en prestatieniveau zoals altijd gewend bij het ATK.
Dat dit niet onopgemerkt is gebleven blijkt wel uit het grote aantal optredens door het hele jaar heen.

ATK Brass is op zoek naar een dirigent/artistiek leider die:
• Afgestudeerd of studerend is (conservatorium directie);
• De muzikanten weet te inspireren;
• Muzikaal en sociaal betrokken is bij de vereniging;
• Originele en vernieuwende arrangementen weet te vervaardigen in een divers repertoire dat passend is bij het orkest;
• Zowel de blazers als ook onze drummer op een adequate manier en op gerichte wijze kan ondersteunen;
• De juiste balans weet te behouden tussen presteren en plezier.

Pas jij in het omschreven profiel en wil jij samen met ons de uitdaging aangaan, stuur dan voor 1 september 2021 je sollicitatiebrief en cv aan het bestuur: info@atkbrass.nl.

Een proefrepetitie zal vanzelfsprekend deel uit maken van de procedure.

Website vereniging:

https://www.atkbrass.nl

ATK Brass | Facebook

In de huidige corona-wet mogen verenigingen een Algemene Vergadering digitaal houden, ongeacht wat hierover in de statuten van de vereniging staat. Dit mag in ieder geval tot 1 april door de verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19. Om dit te ondernemen moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. De ALV is digitaal voor leden te volgen.
  2. De leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor het begin van de ALV de mogelijkheid gekregen om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen. Het bestuur mag deze termijn verkochten.
  3. Deze vragen moeten uiterlijk tijdens de ALV beantwoord worden en die antwoorden moet beschikbaar blijven voor de leden. Bijvoorbeeld door ze op de website te plaatsen of een email te sturen. Dit is nodig zodat de leden de antwoorden op hun vragen kunnen gebruiken bij de uitoefening van hun stemrecht.
  4. Tijdens de ALV moeten de vragen van leden zo goed mogelijk beantwoord worden, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Dit brengt natuurlijk enige complicaties met zich mee, want hoe organiseer je dit handig? De NOC*NSF heeft hier een zeer uitgebreid artikel over gepubliceerd.

Daarnaast mogen besturen van stichtingen, verenigingen en coöperaties de termijn voor het opstellen van een jaarverslag en financieel overzicht over het afgelopen boekjaar verlengen van 6 naar uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar.  Zie hiervoor dit artikel van de Kamer van Koophandel.

Om in aanmerking te komen voor subsidie van de gemeente Arnhem was het lidmaatschap van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (AFvM) een vereiste. Die verplichting bestaat inmiddels niet meer. Verenigingen zijn nu lid om van elkaar te leren, gezamenlijk activiteiten te ondernemen en om met één stem naar buiten te kunnen treden. Zo behartigt de AFvM al honderd jaar de belangen van de Arnhemse amateurmuzieksector.

Lees het portret op pagina 9 van de digitale uitgave van KNMO Klankwijzer. KLIK HIER.