In het kader van haar 100-jarig bestaan geeft de Politie BigBand Oost-Nederland op zondag 28 november 2021 een feestelijk concert in de Stadhuishal van de gemeente Arnhem.

Op 10 juni 2020 bestond de uit de Arnhemse Politie Muziek Verening voortgekomen Politie BigBand al 100 jaar. Corona zorgde ervoor dat het jubileum-concert in 2020 geen doorgang kon vinden. Ook nu is het nog niet geheel duidelijk of het geplande concert zijn doorgang kan vinden.

Toch zijn de voorbereidingen voor het concert op 28 november al in volle gang en zijn muzikanten, gastmusici en de voorbereidingscommissie vol passie bezig toe te werken naar een geslaagd concert.

Het concert zal in het teken staan van samenwerking met en ondersteuning geven aan het Toon Hermans Huis Arnhem. Het Toon Hermans Huis Arnhem, gevestigd Stadhoudersstraat 60 in Arnhem, vervult de behoefte aan een laagdrempelige, vrij toegankelijke ‘haven’ voor (ex-)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. Een plek waar zij terecht kunnen met al hun emoties, zorgen en vragen. Ondersteund door geschoolde vrijwilligers kunnen ze er zelf, in hun eigen tempo en op hun eigen manier, de draad van hun leven weer oppakken.

Het programma zal gevuld worden met een terugblik over de afgelopen 100 jaar, waarin de als harmonie begonnen Arnhemse Politie Muziek Verening om werd gebouwd tot big-band, daarna zijn vleugels uitspreide over de nieuw gevormde politieregio Gelderland-Midden, om tenslotte onderdeel uit te maken van de Nationale Politie in de Eenheid Oost-Nederland.

De muziekvereniging is de afgelopen 100 jaar meegegroeid ten aanzien van kwaliteit en de vorm van de muziek en wij zijn er daarom trots op u bij deze uit te nodigeen om te komen genieten van een middag muzikaal kijk- en luistergenot en samen met ons terug te blikken op 100 jaar politiemuziek in Arnhem en omstreken.

Jubileumconcert op zondag 28 november 2021
Aanvang: 14.30 uur – zaal open om 14.00 uur
Stadhuishal Arnhem, Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem.