Jubileumconcert van de Politie BigBand Oost-Nederland geannuleerd.

Het zal u niet ontgaan zijn dat afgelopen weekend de verscherpte COVID-maatregelen zijn ingegaan. Dit heeft bij het bestuur geleid tot de vraag of het geplande jubileumconcert van de Politie BigBand Oost-Nederland door kon gaan gezien deze nieuwe situatie.

Als bestuur zijn wij van mening dat het niet gepast is onder de huidige omstandigheden een concert te organiseren en daarbij ook bezoekers te ontvangen. Hoewel het strikt genomen volgens de regels toegestaan is, onder omstandigheden, een uitvoering te geven is het voor de bigband, die onderdeel is van de Nationale Politie niet gepast. De Politie hanteert in haar eigen beleidslijn dat fysieke bijeenkomsten alleen uit operationele noodzaak zijn toegestaan tot in ieder geval de duur van de huidige maatregelen (3 december a.s.). Ons concert valt binnen die periode en valt niet onder die voorwaarde.

Los van de geldende regels en adviezen vinden wij het als bestuur onze verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en er alles aan te doen, om het nu snel oplopende aantal besmettingen terug te dringen. Ook naar onze bezoekers en naar elkaar als leden van de band voelen wij deze verantwoordelijkheid. Daar past een fysieke bijeenkomst van die omvang niet bij.

Het is natuurlijk bijzonder spijtig dat wij ons (wederom) geconfronteerd zien met omstandigheden waaronder ons concert niet gehouden kan worden. Ons concert moet een feestelijke gebeurtenis zijn. We hebben ons daar op voorbereid en willen dat ook uitstralen tijdens het jubileumconcert. Onder de huidige omstandigheden kan daarvan geen sprake zijn, dus wij wachten op een beter moment voor ons en ons publiek en de samenleving.

Misschien breekt er in het voorjaar weer een periode aan waarin we elkaar in grotere gezelschappen kunnen treffen. We moeten het moment uitstellen, onze teleurstelling even verwerken, maar ons enthousiasme om muziek voor u te maken wordt er niet minder van.

Als bestuur vragen wij u begrip voor deze situatie. Wij nodigen u op een later moment wederom van harte uit bij ons aanwezig te zijn. We gaan dat plannen zodra er enig zicht is op omstandigheden die dat verantwoord mogelijk maken.

Wij wensen u en uw dierbaren alle goeds en hopen u in het nieuwe jaar te mogen verwelkomen bij ons 100-jarig jubileum concert.

Namens het bestuur van de Politie BigBand Oost-Nederland