Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen

De Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (A.F.v.M.) is in 1921 opgericht en behartigt de belangen van de aangesloten muziekverenigingen en majorettekorpsen. Vanuit deze taakstelling ondersteunt de A.F.v.M. deze verenigingen/korpsen onder andere door het geven van advies en voorlichting. Zo nodig bemiddelt de A.F.v.M. bij geschillen tussen verenigingen/korpsen onderling met, de gemeente, instellingen, organisaties etc. Bij de A.F.v.M.zijn diverse Arnhemse muziekverenigingen en majorettekorpsen aangesloten.

Mission Statement

De Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (A.F.v.M.) heeft tot doel de amateuristische muziek/majorettebeoefening en het muziek/majorette maken in het algemeen te ontwikkelen en te promoten in alle disciplines en naar alle verschillende doelgroepen toe.

Als muziekfederatie streeft de A.F.v.M. in de eerste plaats de ontwikkeling van het muziek maken na:

  • een hobby die bepaalde waarden hoog in het vaandel draagt, zoals respect voor en sociale omgang met de medemens (muzikanten/majorette), inspanning, competitie, karakter enz.
  • een hobby die tegelijkertijd een zeer verscheiden (door talrijke wedstrijden) competitief aspect vertoont, waarbij redelijk veel muziek/majorette kwaliteiten zijn vereist, en een recreatief aspect waarbij ontspanning en gezellig muziek maken met elkaar centraal staat.

In deze rol wil de A.F.v.M. zijn promotie toespitsen op begeleiden, adviseren van de Arnhemse muziek-en majorettegezelschappen.

Tevens wil de A.F.v.M. via het organiseren van voorlichting bijeenkomsten en de nodige andere activiteiten ervoor zorgen dat de muziek-en majorettegezelschappen op de hoogte blijven van alle zaken die belangrijk zijn voor het reilen en zeilen van een muziekgezelschap.

Door middel van het organiseren van voorspeeldagen, wedstrijden enz. zorgt de A.F.v.M. voor de nodige competitieve spanning tussen de Arnhemse muziek-en majorettegezelschappen.

Als muziekfederatie gelooft de A.F.v.M. steevast in zijn maatschappelijke functie en in zijn rol als ambassadeur van de Arnhemse muziekgezelschappen in het algemeen.

In die rol wil de A.F.v.M. naar voren treden als een logische en onvermijdelijke partner in alle aspecten van het muziek maken en dit op politiek, maatschappelijk, sportief en cultureel vlak in de gemeente Arnhem en daarbuiten.

Op deze wijze speelt ook de A.F.v.M. een belangrijke rol in het kader van de promotie van de gemeente en de stad Arnhem.

Activiteiten van AFvM