Arnhemse Federatie van Muziekgezelschappen

De Arnhemse Muziekfederatie (voorheen Arnhemse Federatie van Muziekgezelschappen) is in 1921 opgericht en behartigt de belangen van de negentien aangesloten muziekverenigingen en het enige Arnhemse majorettekorps. Vanuit deze taakstelling ondersteunt de Federatie deze verenigingen/korpsen onder andere door het geven van advies en voorlichting. Zo nodig bemiddelt de Federatie namens verenigingen met de gemeente, instellingen, cultuurorganisaties etc.

Mission Statement

De Arnhemse Muziekfederatie (voorheen Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen) heeft tot doel de amateur muziek/majorettebeoefening te ontwikkelen en te promoten.

Muziekbeoefening door amateurs is:

  • een hobby waarbij bepaalde waarden hoog in het vaandel staan, zoals muzikale ontwikkeling, respect voor en sociale omgang met de medemens, teaminspanning;
  • een hobby die een zeer verscheiden competitief aspect vertoont;
  • een hobby die een recreatief aspect  heeft, waarbij ontspanning en gezellig muziek maken met elkaar centraal staan.

De Arnhemse Muziekfederatie verbindt de Arnhemse muziekverenigingen en maakt het voor hen makkelijker om gezamenlijk activiteiten te ontplooien en van elkaar te leren.

Via het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten blijven de muziek-en majorettegezelschappen op de hoogte van alle zaken die belangrijk zijn voor het reilen en zeilen van een muziekgezelschap.

Door middel van het organiseren van gezamenlijke optredens en waar mogelijk wedstrijden zorgt de Federatie  voor de nodige competitieve spanning tussen de Arnhemse muziek-en majorettegezelschappen.

De Arnhemse Muziekfederatie is de verbindende factor tussen muziekverenigingen in Arnhem en vervult deze rol op zowel politiek, maatschappelijk, sportief en cultureel vlak in de gemeente Arnhem en daarbuiten. Hierdoor heeft de Federatie ook een belangrijke rol in de promotie van de gemeente Arnhem.

De Arnhemse Muziekfederatie is aangesloten bij Amateurkunst Aanbieders Arnhem.

Activiteiten van AFvM