Brassband Gelderland

Brassband Gelderland is opgericht in 1965 als regionaal koperorkest met de bedoeling om met enthousiaste muzikanten brassbandmuziek te spelen.

Aanvankelijk werd eenmaal per drie weken gerepeteerd, thans is dat gemiddeld driemaal per maand het geval. Er wordt eens in de veertien dagen op zondagochtend in Schaarsbergen (Arnhem) gerepeteerd. Op onze website staan de repetitiedata. De leden van Brassband Gelderland komen uit tal van plaatsen uit Gelderland en spelen sinds februari 2014 onder leiding van André Vulperhorst uit Vianen. Op het repertoire van Brassband Gelderland staat muziek in allerlei variëteiten maar vooral veel origineel voor brassband geschreven muziek. Uiteraard wordt ook voor brassband gearrangeerde muziek gespeeld waardoor het repertoire van Brassband Gelderland het gehele scala van ‘concertmuziek’ tot het ‘lichte genre’ omvat.

Mede dankzij de steun van het Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland heeft Brassband Gelderland het instrumentarium aan kunnen passen aan de originele brassbandbezetting.

Per seizoen geeft Brassband Gelderland een aantal concerten. Omdat Brassband Gelderland vanwege het regionale karakter geen eigen plaatselijke achterban kent, worden deze concerten vaak gegeven in samenwerking met andere muziekverenigingen, koren of organisaties die zich op enigerlei wijze bezighouden met muzikale activiteiten. Ook worden er projectmatig concerten gegeven.

In 2015 vindt het 50-jarig jubileum plaats van Brassband Gelderland

Contactgegevens

secretaris : M. Roelofs
postadres : Regenboog 221
postcode/plaats : 6661 PP Elst
telefoon : 0481-376596

Website: Brassband Gelderland
E-mail : info@brassbandgelderland.nl

Vereniging naam

Brassband Gelderland

Repetities

De repetities worden in keer per 2 weken gehouden op zondagochtend in Schaarsbergen: 9:30 - 12:00

Type Orkest

Overige