Arnhems Interscholair Orkest

  1. Symfonie
  2. »
  3. Arnhems Interscholair Orkest
  4. »
Contact Informatie
Adres:
Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem
Secretaris: Lotte Bouman
Repetities:

Wij repeteren iedere vrijdagavond van 17:30 tot 20:00 in het Stedelijk Gymnasium Arnhem.

Omschrijving vereniging:

Wij zijn een jeugdsymfonieorkest, bestaande uit scholieren van basis- en middelbare scholen uit Arnhem en omgeving. Ons ledenaantal schommelt tussen de 40 en 50. We zijn een amateur-orkest, voor veel van onze leden is muziek alleen een superleuke hobby, maar sommigen van ons willen er hun beroep van maken. Wij spelen zowel klassieke als moderne muziek -bijvoorbeeld film muziek- en onze dirigent is Jan Schoonenberg. Jan is een professionele dirigent.

Bij het A.I.O. kun je ervaring opdoen in het samen musiceren, daarbij willen we een zo hoog mogelijk niveau halen. Maar dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de gezelligheid en de goede sfeer. Wij komen niet alleen voor de muziek, maar ook voor elkaar. We geven een aantal keer per jaar concerten, soms openbare concerten, buiten of in een kerk, maar soms ook besloten concerten, bijvoorbeeld in een bejaardentehuis. Door het geven van concerten voor scholen, waarbij alle instrumenten afzonderlijk worden toegelicht, brengen wij onze muziek – maar vooral ook het bespelen van een instrument – onder de aandacht van de schoolkinderen.

Repetitiekamp
Eenmaal per jaar gaan we op repetitiekamp waarin hard wordt gerepeteerd voor het Jaarlijks Openbaar Concert. Dit kamp duurt ongeveer vier dagen en vindt in de voorjaarsvakantie plaats. Aangezien we met leden op stap zijn met een sterk uiteenlopende leeftijd en we hard moeten werken, wordt er een vrij strak repetitieschema aangehouden. Tussen de repetities door zijn er natuurlijk wel pauzes waarin je kan ontspannen. Naast gewone pauzes zijn er ook pauzes voor eten, je kan namelijk niet repeteren met een lege maag! En er is natuurlijk ruimte voor spelletjes en andere leuke dingen. Het ene jaar staat het repetitiekamp op zichzelf en het andere jaar is het onderdeel van de buitenlandse reis.

Buitenlandse Reizen
Wij maken eens in de twee jaar een buitenlandse reis. Het A.I.O. heeft inmiddels Engeland, Duitsland, Zweden, Spanje, Finland, de Nederlandse Antillen, Tsjechië, Denemarken en Canada bezocht. De laatste twee reizen hebben we een uitwisseling gehad met een plaatselijk orkest en hebben we een aantal dagen bij gastgezinnen gelogeerd. Gedurende het eerste deel van het verblijf in het buitenland wordt er stevig gerepeteerd. Het tweede deel bestaat vooral uit het geven van vele concerten.
Door het grote aantal concerten tijdens zo’n reis doen we allemaal veel ervaring op. Bovendien versterkt het de onderlinge sfeer en samenwerking. Voor de organisatie van deze buitenlandse reizen heeft het A.I.O. de “Stichting Arnhems Interscholair Orkest Buitenland”. Deze stichting, bestaande uit een paar oud orkestleden, organiseert de hele reis maar er wordt ook altijd wat medewerking van ouders gevraagd.